Οργάνωσις επιχειρήσεως λιανικής πωλήσεως.

Πρώτος συγγραφέας: Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΕΛΚΕΠΑ, 1965
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17805

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17805