Δημοσία οικονομική.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

Πρώτος συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θεοδώρου
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1942
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17835
id dspace-2159-17835
recordtype dspace
spelling dspace-2159-178352017-05-15T08:28:55Z Δημοσία οικονομική. Αγγελόπουλος, Άγγελος Θεοδώρου Public finance Budget Taxation Greece Δημόσια οικονομική Προϋπολογισμός Φορολογία Ελλάδα Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο. 2015-10-30T11:57:20Z 2015-10-30T11:57:20Z 2015-10-30T11:57:20Z 1942 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17835 el_GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές [χ.ό.]
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
topic Public finance
Budget
Taxation
Greece
Δημόσια οικονομική
Προϋπολογισμός
Φορολογία
Ελλάδα
spellingShingle Public finance
Budget
Taxation
Greece
Δημόσια οικονομική
Προϋπολογισμός
Φορολογία
Ελλάδα
Αγγελόπουλος, Άγγελος Θεοδώρου
Δημοσία οικονομική.
description Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.
format Text
author Αγγελόπουλος, Άγγελος Θεοδώρου
author-letter Αγγελόπουλος, Άγγελος Θεοδώρου
title Δημοσία οικονομική.
title_short Δημοσία οικονομική.
title_full Δημοσία οικονομική.
title_fullStr Δημοσία οικονομική.
title_full_unstemmed Δημοσία οικονομική.
title_sort Δημοσία οικονομική.
publisher [χ.ό.]
publishDate 1942
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17835
_version_ 1795272922002096128
score 12,4297285