Ο σοσιαλισμός: τι είναι, πώς λειτουργεί, πώς θα πάμε.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [279]-285).

Πρώτος συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θεοδώρου
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αργ. Παπαζήσης, 1945
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17846

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17846