Οικονομική των επιχειρήσεων: προβλήματα προς συζήτησιν: case studies.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βίκτωρ Παπαζήσης, 1968
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17871
id dspace-2159-17871
recordtype dspace
spelling dspace-2159-178712017-05-10T09:29:19Z Οικονομική των επιχειρήσεων: προβλήματα προς συζήτησιν: case studies. Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ. Corporations Industrial management Operation research Finance Cases studies Επιχειρήσεις Βιομηχανικό μάνατζμεντ Επιχειρησιακή έρευνα Χρηματοοικονομική Περιπτωσιακές διερευνήσεις Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές. 2015-10-30T11:57:33Z 2015-10-30T11:57:33Z 2015-10-30T11:57:33Z 1968 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17871 el_GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Βίκτωρ Παπαζήσης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
topic Corporations
Industrial management
Operation research
Finance
Cases studies
Επιχειρήσεις
Βιομηχανικό μάνατζμεντ
Επιχειρησιακή έρευνα
Χρηματοοικονομική
Περιπτωσιακές διερευνήσεις
spellingShingle Corporations
Industrial management
Operation research
Finance
Cases studies
Επιχειρήσεις
Βιομηχανικό μάνατζμεντ
Επιχειρησιακή έρευνα
Χρηματοοικονομική
Περιπτωσιακές διερευνήσεις
Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Οικονομική των επιχειρήσεων: προβλήματα προς συζήτησιν: case studies.
description Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
format Text
author Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
author-letter Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
title Οικονομική των επιχειρήσεων: προβλήματα προς συζήτησιν: case studies.
title_short Οικονομική των επιχειρήσεων: προβλήματα προς συζήτησιν: case studies.
title_full Οικονομική των επιχειρήσεων: προβλήματα προς συζήτησιν: case studies.
title_fullStr Οικονομική των επιχειρήσεων: προβλήματα προς συζήτησιν: case studies.
title_full_unstemmed Οικονομική των επιχειρήσεων: προβλήματα προς συζήτησιν: case studies.
title_sort Οικονομική των επιχειρήσεων: προβλήματα προς συζήτησιν: case studies.
publisher Βίκτωρ Παπαζήσης
publishDate 1968
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17871
_version_ 1796541701724045312
score 12,430038