Εισαγωγή εις την οργανωτικήν: γενικήν και μικροοικονομικήν.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 223-235) και ευρετήριο.

Πρώτος συγγραφέας: Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αφοί Σάκκουλα, 1967
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17874

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17874