Η αποθήκευσις: ορθολογική οργάνωσις της αποθήκης.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 231-145)

Πρώτος συγγραφέας: Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1964
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17875

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17875