Πληροφορίαι περί υφισταμένων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως, 1962
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17892
id dspace-2159-17892
recordtype dspace
spelling dspace-2159-178922023-09-26T00:03:34Z Πληροφορίαι περί υφισταμένων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως Industries History Economic conditions Thessaloniki Kavala Greece Βιομηχανίες Ιστορία Οικονομικές συνθήκες Θεσσαλονίκη Καβάλα Ελλάδα Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές. τ. 1. Θεσσαλονίκη, τ. 5. Καβάλα. 2015-10-30T11:57:46Z 2015-10-30T11:57:46Z 2015-10-30T11:57:46Z 1962 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17892 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Ελλάδα Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Industries
History
Economic conditions
Thessaloniki
Kavala
Greece
Βιομηχανίες
Ιστορία
Οικονομικές συνθήκες
Θεσσαλονίκη
Καβάλα
Ελλάδα
spellingShingle Industries
History
Economic conditions
Thessaloniki
Kavala
Greece
Βιομηχανίες
Ιστορία
Οικονομικές συνθήκες
Θεσσαλονίκη
Καβάλα
Ελλάδα
Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως
Πληροφορίαι περί υφισταμένων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος
description Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
format Text
author Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως
author-letter Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως
title Πληροφορίαι περί υφισταμένων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος
title_short Πληροφορίαι περί υφισταμένων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος
title_full Πληροφορίαι περί υφισταμένων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος
title_fullStr Πληροφορίαι περί υφισταμένων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος
title_full_unstemmed Πληροφορίαι περί υφισταμένων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος
title_sort Πληροφορίαι περί υφισταμένων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος
publisher Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως
publishDate 1962
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17892
_version_ 1796541708453806080
score 12,392439