Πληροφορίαι περί υφισταμένων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως, 1962
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17892

Παρόμοια τεκμήρια