Ο προγραμματισμός της δράσεως των επιχειρήσεων: καταρτισμός προγραμμάτων, εφαρμογή και έλεγχος της επαληθεύσεως αυτών.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βίκτωρ Παπαζήσης, 1964
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17893

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17893