Τα επιτελικά όργανα εις καλώς οργανωμένας επιχειρήσεις.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 127-132) και ευρετήριο

Πρώτος συγγραφέας: Χατζηγρηγορίου, Μηνάς Θ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 1973
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17896

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17896