Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: εισαγωγή αγροτική, βιομηχανική, κοινωνική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 735-736) και ευρετήριο.

Πρώτος συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Εμμ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αργύρη Παπαζήση, 1957
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17914
id dspace-2159-17914
recordtype dspace
spelling dspace-2159-179142017-05-15T08:36:37Z Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: εισαγωγή αγροτική, βιομηχανική, κοινωνική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική. Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Εμμ. Political science Economic policy Πολιτική επιστήμη Οικονομική πολιτική Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 735-736) και ευρετήριο. 2015-10-30T11:57:51Z 2015-10-30T11:57:51Z 2015-10-30T11:57:51Z 1957 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17914 el_GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Αργύρη Παπαζήση
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
topic Political science
Economic policy
Πολιτική επιστήμη
Οικονομική πολιτική
spellingShingle Political science
Economic policy
Πολιτική επιστήμη
Οικονομική πολιτική
Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Εμμ.
Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: εισαγωγή αγροτική, βιομηχανική, κοινωνική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική.
description Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 735-736) και ευρετήριο.
format Text
author Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Εμμ.
author-letter Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Εμμ.
title Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: εισαγωγή αγροτική, βιομηχανική, κοινωνική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική.
title_short Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: εισαγωγή αγροτική, βιομηχανική, κοινωνική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική.
title_full Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: εισαγωγή αγροτική, βιομηχανική, κοινωνική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική.
title_fullStr Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: εισαγωγή αγροτική, βιομηχανική, κοινωνική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική.
title_full_unstemmed Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: εισαγωγή αγροτική, βιομηχανική, κοινωνική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική.
title_sort Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: εισαγωγή αγροτική, βιομηχανική, κοινωνική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική.
publisher Αργύρη Παπαζήση
publishDate 1957
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17914
_version_ 1795272934371098624
score 12,4297285