Ο Τρίτος Κόσμος και οι πλούσιες χώρες: προοπτικές για το έτος 2000.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θεοδώρου
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Παπαζήσης, 1972
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17920

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17920