Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα: η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων, το οικονομικό σχέδιο για την εκβιομηχάνιση, εκβιομηχάνιση και βιωσιμότητα.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Μπάτσης, Δημήτρης
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Τα νέα βιβλία, 1947
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17939

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17939