Επιχειρηματικότητα IΙ: ίδρυση, λειτουργία, ανάπτυξη και λύση-εκκαθάριση επιχείρησης: φορολογική και λογιστική διάσταση

Πρώτος συγγραφέας: Καρατζόγλου, Βενιαμίν Κ.
Μορφή: Instructional Material/Guideline
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17952

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17952