Αναβάθμιση του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης

Πρώτος συγγραφέας: Μαυρίδης, Μάριος
Άλλοι συγγραφείς: Ζεγκίνης, Δημήτριος
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επιτροπή Ερευνών, 2010
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17974

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17974