Επιχειρηματικότητα IV: παρουσίαση και πρακτική στις νέες τεχνολογίες εξυπηρέτησης επιχειρηματικών δράσεων

Πρώτος συγγραφέας: Στεφανίδης, Γεώργιος
Άλλοι συγγραφείς: Φουληράς, Παναγιώτης
Μορφή: Instructional Material/Guideline
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17984
id dspace-2159-17984
recordtype dspace
spelling dspace-2159-179842015-11-30T08:59:04Z ΕΠΕΑΕΚ. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). 3.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών. 3.1.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 3.1.2β Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Σεμινάρια και Εργαστηριακά Μαθήματα Επιχειρηματικότητα IV: παρουσίαση και πρακτική στις νέες τεχνολογίες εξυπηρέτησης επιχειρηματικών δράσεων Στεφανίδης, Γεώργιος Φουληράς, Παναγιώτης 2015-10-30T12:27:56Z 2015-10-30T12:27:56Z 2015-10-30T12:27:56Z 2005 Instructional Material/Guideline http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17984 el_GR Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
format Instructional Material/Guideline
author Στεφανίδης, Γεώργιος
spellingShingle Στεφανίδης, Γεώργιος
Επιχειρηματικότητα IV: παρουσίαση και πρακτική στις νέες τεχνολογίες εξυπηρέτησης επιχειρηματικών δράσεων
author-letter Στεφανίδης, Γεώργιος
author2 Φουληράς, Παναγιώτης
author2Str Φουληράς, Παναγιώτης
title Επιχειρηματικότητα IV: παρουσίαση και πρακτική στις νέες τεχνολογίες εξυπηρέτησης επιχειρηματικών δράσεων
title_short Επιχειρηματικότητα IV: παρουσίαση και πρακτική στις νέες τεχνολογίες εξυπηρέτησης επιχειρηματικών δράσεων
title_full Επιχειρηματικότητα IV: παρουσίαση και πρακτική στις νέες τεχνολογίες εξυπηρέτησης επιχειρηματικών δράσεων
title_fullStr Επιχειρηματικότητα IV: παρουσίαση και πρακτική στις νέες τεχνολογίες εξυπηρέτησης επιχειρηματικών δράσεων
title_full_unstemmed Επιχειρηματικότητα IV: παρουσίαση και πρακτική στις νέες τεχνολογίες εξυπηρέτησης επιχειρηματικών δράσεων
title_sort Επιχειρηματικότητα iv: παρουσίαση και πρακτική στις νέες τεχνολογίες εξυπηρέτησης επιχειρηματικών δράσεων
title_alt ΕΠΕΑΕΚ. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). 3.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών. 3.1.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 3.1.2β Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Σεμινάρια και Εργαστηριακά Μαθήματα
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2005
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17984
_version_ 1796541727882870784
score 12,429907