Επιχειρηματικότητα III: εταιρική διακυβέρνηση

Πρώτος συγγραφέας: Φλώρου, Ανίτα
Μορφή: Instructional Material/Guideline
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17985
id dspace-2159-17985
recordtype dspace
spelling dspace-2159-179852015-11-30T08:50:38Z ΕΠΕΑΕΚ. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). 3.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών. 3.1.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 3.1.2β Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Σεμινάρια και Εργαστηριακά Μαθήματα Επιχειρηματικότητα III: εταιρική διακυβέρνηση Φλώρου, Ανίτα 2015-10-30T12:27:56Z 2015-10-30T12:27:56Z 2015-10-30T12:27:56Z 2005 Instructional Material/Guideline http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17985 el_GR Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
format Instructional Material/Guideline
author Φλώρου, Ανίτα
spellingShingle Φλώρου, Ανίτα
Επιχειρηματικότητα III: εταιρική διακυβέρνηση
author-letter Φλώρου, Ανίτα
title Επιχειρηματικότητα III: εταιρική διακυβέρνηση
title_short Επιχειρηματικότητα III: εταιρική διακυβέρνηση
title_full Επιχειρηματικότητα III: εταιρική διακυβέρνηση
title_fullStr Επιχειρηματικότητα III: εταιρική διακυβέρνηση
title_full_unstemmed Επιχειρηματικότητα III: εταιρική διακυβέρνηση
title_sort Επιχειρηματικότητα iii: εταιρική διακυβέρνηση
title_alt ΕΠΕΑΕΚ. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). 3.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών. 3.1.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 3.1.2β Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Σεμινάρια και Εργαστηριακά Μαθήματα
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2005
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17985
_version_ 1796541728072663040
score 12,430038