Επιχειρηματικότητα III: εταιρική διακυβέρνηση

Πρώτος συγγραφέας: Φλώρου, Ανίτα
Μορφή: Instructional Material/Guideline
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17985

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17985