Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

Πρώτος συγγραφέας: Γεωργαντά, Ζωή
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17987

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17987