Επιχειρηματικότητα I: επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα

Πρώτος συγγραφέας: Πιπερόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: Instructional Material/Guideline
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17988
id dspace-2159-17988
recordtype dspace
spelling dspace-2159-179882015-12-01T08:16:05Z ΕΠΕΑΕΚ. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). 3.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών. 3.1.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 3.1.2β Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Σεμινάρια και Εργαστηριακά Μαθήματα Επιχειρηματικότητα I: επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα Πιπερόπουλος, Γεώργιος 2015-10-30T12:27:57Z 2015-10-30T12:27:57Z 2015-10-30T12:27:57Z 2005 Instructional Material/Guideline http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17988 el_GR Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
format Instructional Material/Guideline
author Πιπερόπουλος, Γεώργιος
spellingShingle Πιπερόπουλος, Γεώργιος
Επιχειρηματικότητα I: επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα
author-letter Πιπερόπουλος, Γεώργιος
title Επιχειρηματικότητα I: επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα
title_short Επιχειρηματικότητα I: επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα
title_full Επιχειρηματικότητα I: επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα
title_fullStr Επιχειρηματικότητα I: επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα
title_full_unstemmed Επιχειρηματικότητα I: επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα
title_sort Επιχειρηματικότητα i: επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα
title_alt ΕΠΕΑΕΚ. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). 3.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών. 3.1.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 3.1.2β Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Σεμινάρια και Εργαστηριακά Μαθήματα
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2005
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17988
_version_ 1795272951148314624
score 12,429805