Ανάπτυξη θεματικών πυλών πληροφόρησης

Πρώτος συγγραφέας: Μαυρίδης, Μάριος
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη, 2006
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17992
id dspace-2159-17992
recordtype dspace
spelling dspace-2159-179922015-12-01T08:25:36Z Γ’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Ενέργεια 2.1.3δ. Έργο Πλοηγίς: από την πληροφορία στη γνώση: ενίσχυση διάθεσης ηλεκτρονικού περιεχομένου και παροχή πληροφοριακής παιδείας. 5.2 Ανάπτυξη θεματικών πυλών πληροφόρησης Ανάπτυξη θεματικών πυλών πληροφόρησης Μαυρίδης, Μάριος 2015-10-30T12:27:58Z 2015-10-30T12:27:58Z 2015-10-30T12:27:58Z 2006 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17992 el_GR Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
format Text
author Μαυρίδης, Μάριος
spellingShingle Μαυρίδης, Μάριος
Ανάπτυξη θεματικών πυλών πληροφόρησης
author-letter Μαυρίδης, Μάριος
title Ανάπτυξη θεματικών πυλών πληροφόρησης
title_short Ανάπτυξη θεματικών πυλών πληροφόρησης
title_full Ανάπτυξη θεματικών πυλών πληροφόρησης
title_fullStr Ανάπτυξη θεματικών πυλών πληροφόρησης
title_full_unstemmed Ανάπτυξη θεματικών πυλών πληροφόρησης
title_sort Ανάπτυξη θεματικών πυλών πληροφόρησης
title_alt Γ’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Ενέργεια 2.1.3δ. Έργο Πλοηγίς: από την πληροφορία στη γνώση: ενίσχυση διάθεσης ηλεκτρονικού περιεχομένου και παροχή πληροφοριακής παιδείας. 5.2 Ανάπτυξη θεματικών πυλών πληροφόρησης
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη
publishDate 2006
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17992
_version_ 1795272951920066560
score 12,4297285