Δυναμική της καινοτομίας στο χώρο των e-business models

Πρώτος συγγραφέας: Βλαχοπούλου, Μαρία
Μορφή: Case Study
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17993

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17993