Ηλεκτρονικό επιχειρηματικό μοντέλο στην Ελλάδα: online κοινότητα αγοραστών snowball.gr

Πρώτος συγγραφέας: Βλαχοπούλου, Μαρία
Άλλοι συγγραφείς: Σεμερτζιάν, Ροζάνα
Μορφή: Case Study
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17994

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17994