Επιχειρηματικότητα IV: case study για εταιρία Cardisoft A.E.

Πρώτος συγγραφέας: Βλαχοπούλου, Μαρία
Άλλοι συγγραφείς: Μυλωνάς, Θεόφιλος
Μορφή: Case Study
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17996

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17996