Πολιτική καταλογογράφησης του υλικού της συλλογής Β/Θ Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πρώτος συγγραφέας: Γέγιου, Αγάθη
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18000
id dspace-2159-18000
recordtype dspace
spelling dspace-2159-180002015-12-01T08:11:10Z Γ’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Ενέργεια 2.1.3δ. Έργο Πλοηγίς: από την πληροφορία στη γνώση: ενίσχυση διάθεσης ηλεκτρονικού περιεχομένου και παροχή πληροφοριακής παιδείας. 2 Επεξεργασία ειδικών συλλογών. 2.1 Διαμόρφωση ειδικών συλλογών Πολιτική καταλογογράφησης του υλικού της συλλογής Β/Θ Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γέγιου, Αγάθη 2015-10-30T12:28:01Z 2015-10-30T12:28:01Z 2015-10-30T12:28:01Z 2005 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18000 el_GR Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
format Text
author Γέγιου, Αγάθη
spellingShingle Γέγιου, Αγάθη
Πολιτική καταλογογράφησης του υλικού της συλλογής Β/Θ Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας
author-letter Γέγιου, Αγάθη
title Πολιτική καταλογογράφησης του υλικού της συλλογής Β/Θ Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας
title_short Πολιτική καταλογογράφησης του υλικού της συλλογής Β/Θ Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας
title_full Πολιτική καταλογογράφησης του υλικού της συλλογής Β/Θ Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας
title_fullStr Πολιτική καταλογογράφησης του υλικού της συλλογής Β/Θ Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας
title_full_unstemmed Πολιτική καταλογογράφησης του υλικού της συλλογής Β/Θ Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας
title_sort Πολιτική καταλογογράφησης του υλικού της συλλογής Β/Θ Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας
title_alt Γ’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Ενέργεια 2.1.3δ. Έργο Πλοηγίς: από την πληροφορία στη γνώση: ενίσχυση διάθεσης ηλεκτρονικού περιεχομένου και παροχή πληροφοριακής παιδείας. 2 Επεξεργασία ειδικών συλλογών. 2.1 Διαμόρφωση ειδικών συλλογών
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη
publishDate 2005
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18000
_version_ 1795272953414287360
score 12,429805