Επιχειρηματικότητα I: επιλογή μεταξύ εταιρικού τύπου και φορολογίας: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου

Πρώτος συγγραφέας: Μωυσή, Σαρίνα
Μορφή: Instructional Material/Guideline
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18003
id dspace-2159-18003
recordtype dspace
spelling dspace-2159-180032015-12-01T08:17:50Z ΕΠΕΑΕΚ. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). 3.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών. 3.1.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 3.1.2β Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Σεμινάρια και Εργαστηριακά Μαθήματα Επιχειρηματικότητα I: επιλογή μεταξύ εταιρικού τύπου και φορολογίας: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου Μωυσή, Σαρίνα 2015-10-30T12:28:02Z 2015-10-30T12:28:02Z 2015-10-30T12:28:02Z 2005 Instructional Material/Guideline http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18003 el_GR Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
format Instructional Material/Guideline
author Μωυσή, Σαρίνα
spellingShingle Μωυσή, Σαρίνα
Επιχειρηματικότητα I: επιλογή μεταξύ εταιρικού τύπου και φορολογίας: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
author-letter Μωυσή, Σαρίνα
title Επιχειρηματικότητα I: επιλογή μεταξύ εταιρικού τύπου και φορολογίας: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_short Επιχειρηματικότητα I: επιλογή μεταξύ εταιρικού τύπου και φορολογίας: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_full Επιχειρηματικότητα I: επιλογή μεταξύ εταιρικού τύπου και φορολογίας: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_fullStr Επιχειρηματικότητα I: επιλογή μεταξύ εταιρικού τύπου και φορολογίας: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_full_unstemmed Επιχειρηματικότητα I: επιλογή μεταξύ εταιρικού τύπου και φορολογίας: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_sort Επιχειρηματικότητα i: επιλογή μεταξύ εταιρικού τύπου και φορολογίας: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_alt ΕΠΕΑΕΚ. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). 3.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών. 3.1.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 3.1.2β Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Σεμινάρια και Εργαστηριακά Μαθήματα
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2005
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18003
_version_ 1796541731486826496
score 12,392439