Αναφορά του τμήματος αναδρομικής καταλογογράφησης: περιγραφή εργασιών, εκτιμήσεις, αποτελέσματα, προβλέψεις

Πρώτος συγγραφέας: Πατραγκού, Παναγιώτα
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη, 1999
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18006

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18006