Αρχείο επιλεγμένων όρων

Πρώτος συγγραφέας: Καλογερέσης, Αθανάσιος Φ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη, 1999
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18008
id dspace-2159-18008
recordtype dspace
spelling dspace-2159-180082015-11-30T08:23:13Z Β’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). 3 Αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 3.1 Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ). 3.1β Βιβλιοθήκες. Έργο Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1.4 Βασικές βιβλιοθηκονομικές μελέτες. 1.4.2 Διαμόρφωση ελληνικών θεματικών επικεφαλίδων για τις οικονομικές επιστήμες Αρχείο επιλεγμένων όρων Καλογερέσης, Αθανάσιος Φ. 2015-10-30T12:28:05Z 2015-10-30T12:28:05Z 2015-10-30T12:28:05Z 1999 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18008 el_GR Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
format Text
author Καλογερέσης, Αθανάσιος Φ.
spellingShingle Καλογερέσης, Αθανάσιος Φ.
Αρχείο επιλεγμένων όρων
author-letter Καλογερέσης, Αθανάσιος Φ.
title Αρχείο επιλεγμένων όρων
title_short Αρχείο επιλεγμένων όρων
title_full Αρχείο επιλεγμένων όρων
title_fullStr Αρχείο επιλεγμένων όρων
title_full_unstemmed Αρχείο επιλεγμένων όρων
title_sort Αρχείο επιλεγμένων όρων
title_alt Β’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). 3 Αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 3.1 Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ). 3.1β Βιβλιοθήκες. Έργο Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1.4 Βασικές βιβλιοθηκονομικές μελέτες. 1.4.2 Διαμόρφωση ελληνικών θεματικών επικεφαλίδων για τις οικονομικές επιστήμες
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη
publishDate 1999
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18008
_version_ 1796541732944347136
score 12,429907