Πολιτική διαχείρισης υλικού συλλογής κρατημένων βιβλίων, παραμετροποίηση συστήματος, έναρξη συγκρότησης συλλογής

Πρώτος συγγραφέας: Γέγιου, Αγάθη
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη, 1998
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18009
id dspace-2159-18009
recordtype dspace
spelling dspace-2159-180092015-11-30T08:19:48Z Β’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). 3 Αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 3.1 Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ). 3.1β Βιβλιοθήκες. Έργο Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 2.2 Οργάνωση και λειτουργία Δανειστικού Τμήματος. 2.2.4 Πολιτική διαχείρισης και δημιουργία συλλογής κρατημένου υλικού Πολιτική διαχείρισης υλικού συλλογής κρατημένων βιβλίων, παραμετροποίηση συστήματος, έναρξη συγκρότησης συλλογής Γέγιου, Αγάθη 2015-10-30T12:28:05Z 2015-10-30T12:28:05Z 2015-10-30T12:28:05Z 1998 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18009 el_GR Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
format Text
author Γέγιου, Αγάθη
spellingShingle Γέγιου, Αγάθη
Πολιτική διαχείρισης υλικού συλλογής κρατημένων βιβλίων, παραμετροποίηση συστήματος, έναρξη συγκρότησης συλλογής
author-letter Γέγιου, Αγάθη
title Πολιτική διαχείρισης υλικού συλλογής κρατημένων βιβλίων, παραμετροποίηση συστήματος, έναρξη συγκρότησης συλλογής
title_short Πολιτική διαχείρισης υλικού συλλογής κρατημένων βιβλίων, παραμετροποίηση συστήματος, έναρξη συγκρότησης συλλογής
title_full Πολιτική διαχείρισης υλικού συλλογής κρατημένων βιβλίων, παραμετροποίηση συστήματος, έναρξη συγκρότησης συλλογής
title_fullStr Πολιτική διαχείρισης υλικού συλλογής κρατημένων βιβλίων, παραμετροποίηση συστήματος, έναρξη συγκρότησης συλλογής
title_full_unstemmed Πολιτική διαχείρισης υλικού συλλογής κρατημένων βιβλίων, παραμετροποίηση συστήματος, έναρξη συγκρότησης συλλογής
title_sort Πολιτική διαχείρισης υλικού συλλογής κρατημένων βιβλίων, παραμετροποίηση συστήματος, έναρξη συγκρότησης συλλογής
title_alt Β’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). 3 Αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 3.1 Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ). 3.1β Βιβλιοθήκες. Έργο Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 2.2 Οργάνωση και λειτουργία Δανειστικού Τμήματος. 2.2.4 Πολιτική διαχείρισης και δημιουργία συλλογής κρατημένου υλικού
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη
publishDate 1998
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18009
_version_ 1796541733199151104
score 12,429907