Πολιτική αναδρομικής καταλογογράφησης

Πρώτος συγγραφέας: Πατραγκού, Παναγιώτα
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη, 2000
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18010

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18010