Υπηρεσίες βιβλιοθήκης σε άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)

Πρώτος συγγραφέας: Ταραμόπουλος, Αθανάσιος
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη, 2001
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18017

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18017