Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής παράδοσης τεκμηρίων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πρώτος συγγραφέας: Μαυρίδης, Μάριος
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18019

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18019