Επιχειρηματικότητα Ι: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου

Πρώτος συγγραφέας: Μωυσή, Σαρίνα
Μορφή: Instructional Material/Guideline
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18025
id dspace-2159-18025
recordtype dspace
spelling dspace-2159-180252015-11-30T08:55:08Z ΕΠΕΑΕΚ. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). 3.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών. 3.1.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 3.1.2β Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Σεμινάρια και εργαστηριακά μαθήματα Επιχειρηματικότητα Ι: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου Μωυσή, Σαρίνα 2015-10-30T12:28:11Z 2015-10-30T12:28:11Z 2015-10-30T12:28:11Z 2005 Instructional Material/Guideline http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18025 el_GR Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
format Instructional Material/Guideline
author Μωυσή, Σαρίνα
spellingShingle Μωυσή, Σαρίνα
Επιχειρηματικότητα Ι: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
author-letter Μωυσή, Σαρίνα
title Επιχειρηματικότητα Ι: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_short Επιχειρηματικότητα Ι: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_full Επιχειρηματικότητα Ι: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_fullStr Επιχειρηματικότητα Ι: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_full_unstemmed Επιχειρηματικότητα Ι: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_sort Επιχειρηματικότητα Ι: διάκριση εταίρων του εμπορικού δικαίου
title_alt ΕΠΕΑΕΚ. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). 3.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών. 3.1.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 3.1.2β Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Σεμινάρια και εργαστηριακά μαθήματα
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2005
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18025
_version_ 1795272958408654848
score 12,4297285