Συγκριτική μελέτη διαδανειστικών συστημάτων και των αντίστοιχων διαθετών

Πρώτος συγγραφέας: Γέγιου, Αγάθη
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη, 1997
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18039
id dspace-2159-18039
recordtype dspace
spelling dspace-2159-180392015-11-30T08:17:22Z Β’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). 3 Αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 3.1 Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ). 3.1β Βιβλιοθήκες. Έργο Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 2.2 Οργάνωση και λειτουργία Δανειστικού Τμήματος. 2.2.3 Μελέτη για υπηρεσίες διαδανεισμού και παράδοσης υλικού Συγκριτική μελέτη διαδανειστικών συστημάτων και των αντίστοιχων διαθετών Γέγιου, Αγάθη 2015-10-30T12:28:16Z 2015-10-30T12:28:16Z 2015-10-30T12:28:16Z 1997 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18039 el_GR Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
format Text
author Γέγιου, Αγάθη
spellingShingle Γέγιου, Αγάθη
Συγκριτική μελέτη διαδανειστικών συστημάτων και των αντίστοιχων διαθετών
author-letter Γέγιου, Αγάθη
title Συγκριτική μελέτη διαδανειστικών συστημάτων και των αντίστοιχων διαθετών
title_short Συγκριτική μελέτη διαδανειστικών συστημάτων και των αντίστοιχων διαθετών
title_full Συγκριτική μελέτη διαδανειστικών συστημάτων και των αντίστοιχων διαθετών
title_fullStr Συγκριτική μελέτη διαδανειστικών συστημάτων και των αντίστοιχων διαθετών
title_full_unstemmed Συγκριτική μελέτη διαδανειστικών συστημάτων και των αντίστοιχων διαθετών
title_sort Συγκριτική μελέτη διαδανειστικών συστημάτων και των αντίστοιχων διαθετών
title_alt Β’ ΚΠΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). 3 Αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 3.1 Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ). 3.1β Βιβλιοθήκες. Έργο Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 2.2 Οργάνωση και λειτουργία Δανειστικού Τμήματος. 2.2.3 Μελέτη για υπηρεσίες διαδανεισμού και παράδοσης υλικού
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη
publishDate 1997
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18039
_version_ 1796541740674449408
score 12,392439