Επιχειρηματικότητα IV: πληροφοριακά συστήματα

Πρώτος συγγραφέας: Βλαχοπούλου, Μαρία
Άλλοι συγγραφείς: Μάνθου, Βασιλική
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18041

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18041