Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Προτάσεις Νόμων.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1989
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18098
id dspace-2159-18098
recordtype dspace
spelling dspace-2159-180982015-11-24T13:31:14Z Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989. Βουλή των Ελλήνων. Προτάσεις Νόμων. 2015-10-30T18:37:36Z 2015-10-30T18:37:36Z 2015-10-30T18:37:36Z 1989 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18098 el_GR Εξώφυλλο [κωδ. αρχείου: 23_3_1] Εισηγητική έκθεση στην πρόταση νόμου "για την επιδότηση και ασφάλεια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών". [κωδ. αρχείου: 23_3_2] Εισηγητική έκθεση στην πρόταση νόμου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. "Τροποποίηση-Αντικατάσταση-Συμπλήρωση Διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών". [κωδ. αρχείου: 23_3_3] Βουλή των Ελλήνων Βουλή των Ελλήνων
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
author Βουλή των Ελλήνων. Προτάσεις Νόμων.
spellingShingle Βουλή των Ελλήνων. Προτάσεις Νόμων.
Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
author-letter Βουλή των Ελλήνων. Προτάσεις Νόμων.
title Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
title_short Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
title_full Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
title_fullStr Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
title_full_unstemmed Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
title_sort Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
publisher Βουλή των Ελλήνων
publishDate 1989
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18098
_version_ 1799259742310236160
score 12,432062