Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Προτάσεις Νόμων.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1989
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18098

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18098