Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1989
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18231
id dspace-2159-18231
recordtype dspace
spelling dspace-2159-182312015-11-24T13:31:03Z Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989. Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 2015-10-30T20:04:36Z 2015-10-30T20:04:36Z 2015-10-30T20:04:36Z 1989 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18231 el_GR Εξώφυλλο [κωδ. αρχείου: 23_10_1] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Κύρωση σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση 1979". [κωδ. αρχείου: 23_10_2] Βουλή των Ελλήνων Βουλή των Ελλήνων
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
author Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
spellingShingle Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
author-letter Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
title Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_short Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_full Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_fullStr Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_full_unstemmed Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_sort Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
publisher Βουλή των Ελλήνων
publishDate 1989
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18231
_version_ 1796541774575960064
score 12,392439