Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ζ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 21-4-90 μέχρι 3-10-91.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορίου.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1991
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18260

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18260