Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β΄: από 6-10-1986 μέχρι 2-10-1987.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εξωτερικών.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1986
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18272

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18272