Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Οικονομικών.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1988
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18346
id dspace-2159-18346
recordtype dspace
spelling dspace-2159-183462015-11-24T13:31:10Z Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989. Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Οικονομικών. 2015-10-30T20:22:31Z 2015-10-30T20:22:31Z 2015-10-30T20:22:31Z 1988 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18346 el_GR Εξώφυλλο [κωδ. αρχείου: 21_5_1] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Τροποποίηση και συμπλήρωση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας". [κωδ. αρχείου: 21_5_2] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις". [κωδ. αρχείου: 21_5_3] Βουλή των Ελλήνων Βουλή των Ελλήνων
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
author Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Οικονομικών.
spellingShingle Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Οικονομικών.
Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
author-letter Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Οικονομικών.
title Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_short Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_full Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_fullStr Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_full_unstemmed Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_sort Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
publisher Βουλή των Ελλήνων
publishDate 1988
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18346
_version_ 1802068466807603200
score 12,433715