Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Οικονομικών.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1988
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18346

Παρόμοια τεκμήρια