Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ζ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Γ΄: από 5-10-92 μέχρι 9-9-93.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Πολιτισμού.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1992
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18395

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18395