Αρχείον της Βουλής: περίοδος Α΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β': 6 Οκτωβρίου 1975 έως 1 Οκτωβρίου 1976.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείον Συντονισμού.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1975
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18435

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18435