Ο ΦΠΑ στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: συγκριτική μελέτη των εσόδων από φόρους και των συντελεστών ΦΠΑ στην Ελλάδα και των υπολοίπων κρατών – μελών της Ε.Ε..

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Μπάλλας, Παναγιώτης
Επόπτης Καθηγητής: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18492

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18492