Αποτίμηση αξίας της εταιρίας Πλαίσιο βάσει ταμειακών ροών.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Σπανός, Δημήτριος Γ.
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Συμεών
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18511
id dspace-2159-18511
recordtype dspace
spelling dspace-2159-185112015-12-04T01:08:24Z Αποτίμηση αξίας της εταιρίας Πλαίσιο βάσει ταμειακών ροών. Σπανός, Δημήτριος Γ. Παπαδόπουλος, Συμεών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ Ταμειακές ροές Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η εξέταση και η ανάλυση του ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ και συγκεκριμένα της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERSAEBE που δραστηριοποιείται στον χώρο της λιανικής πώλησης υπολογιστών προϊόντων τεχνολογίας και ειδών γραφείου στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε περιοχές των δυο μεγαλυτέρων αστικών κέντρων της χώρας δηλαδή των Αθηνών και Θεσσαλονίκης όπως επίσης και σε διάφορες άλλες μεγάλες πόλεις όπως το Ηράκλειο την Πάτρα και την Λαρισα. Επίσης ο όμιλος ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει και στην εταιρία Πλαίσιο ακίνητων με συμμέτοχη 20%. Βασικός σκοπός της εργασίας μας είναι η αποτίμηση της άξιας του ομίλου και συνεπώς της άξιας της μετοχής του.Η ΠΛΑΙΣΙΟ είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από τον Μάρτιο του 1999 και αποτελεί διαχρονικά μια από τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Επιχειρείται μια δίκαιη τιμή της μετοχής της πλαίσιο εφαρμόζοντας αποκλειστικά τις μεθόδους αποτίμησης της εταιρικής άξιας βάσει των ταμειακών ροών και συγκεκριμένα εξάγουμε συμπεράσματα χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές και ελεύθερες ταμειακές ροές. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015. 2015-12-03T10:17:59Z 2015-12-03T10:17:59Z 2015-12-03T10:17:59Z 2015 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18511 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ
Ταμειακές ροές
spellingShingle Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ
Ταμειακές ροές
Σπανός, Δημήτριος Γ.
Αποτίμηση αξίας της εταιρίας Πλαίσιο βάσει ταμειακών ροών.
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
abstract Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η εξέταση και η ανάλυση του ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ και συγκεκριμένα της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERSAEBE που δραστηριοποιείται στον χώρο της λιανικής πώλησης υπολογιστών προϊόντων τεχνολογίας και ειδών γραφείου στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε περιοχές των δυο μεγαλυτέρων αστικών κέντρων της χώρας δηλαδή των Αθηνών και Θεσσαλονίκης όπως επίσης και σε διάφορες άλλες μεγάλες πόλεις όπως το Ηράκλειο την Πάτρα και την Λαρισα. Επίσης ο όμιλος ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει και στην εταιρία Πλαίσιο ακίνητων με συμμέτοχη 20%. Βασικός σκοπός της εργασίας μας είναι η αποτίμηση της άξιας του ομίλου και συνεπώς της άξιας της μετοχής του.Η ΠΛΑΙΣΙΟ είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από τον Μάρτιο του 1999 και αποτελεί διαχρονικά μια από τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Επιχειρείται μια δίκαιη τιμή της μετοχής της πλαίσιο εφαρμόζοντας αποκλειστικά τις μεθόδους αποτίμησης της εταιρικής άξιας βάσει των ταμειακών ροών και συγκεκριμένα εξάγουμε συμπεράσματα χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές και ελεύθερες ταμειακές ροές.
advisor Παπαδόπουλος, Συμεών
format Electronic Thesis or Dissertation
author Σπανός, Δημήτριος Γ.
author-letter Σπανός, Δημήτριος Γ.
department Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
title Αποτίμηση αξίας της εταιρίας Πλαίσιο βάσει ταμειακών ροών.
title_short Αποτίμηση αξίας της εταιρίας Πλαίσιο βάσει ταμειακών ροών.
title_full Αποτίμηση αξίας της εταιρίας Πλαίσιο βάσει ταμειακών ροών.
title_fullStr Αποτίμηση αξίας της εταιρίας Πλαίσιο βάσει ταμειακών ροών.
title_full_unstemmed Αποτίμηση αξίας της εταιρίας Πλαίσιο βάσει ταμειακών ροών.
title_sort Αποτίμηση αξίας της εταιρίας Πλαίσιο βάσει ταμειακών ροών.
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2015
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18511
_version_ 1795273053135962112
score 12,4297285