Η Επιχειρησιακή δράση της ΕΕ: εφαλτήριο δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής ή αποτύπωση της κακοφωνίας των κρατών μελών της;

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Πυλιαρός, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18667

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18667