Η ανάδειξη του κινήματος για την ενεργό γήρανση και η σύνδεσή της με την ποιότητα ζωής ατόμων άνω των 55 ετών.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Μπαντή, Ασημίνα
Επόπτης Καθηγητής: Σιπητάνου, Αθηνά
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18671

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18671