Η σχισματική εκκλησία της π.Γ.Δ.Μ.: η ιστορία της δημιουργίας της.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Θεοφανίδου, Σταυρούλα
Επόπτης Καθηγητής: Νιχωρίτης, Κωνσταντίνος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18704

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18704