Ο σύνδεσμος της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αποτίμηση των θεσμικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18731
id dspace-2159-18731
recordtype dspace
spelling dspace-2159-187312016-01-27T01:08:16Z Ο σύνδεσμος της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αποτίμηση των θεσμικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέλλου, Φωτεινή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια Εσωτερική ασφάλεια Εξωτερική ασφάλεια Η εργασία αυτή εξετάζει ορισμένες από τις θεσμικές προσπάθειες που έχουν γίνει για τη συγχώνευση των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων ασφαλείας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Στο πρώτο κεφάλαιο αποτυπώνεται το θεωρητικό υπόβαθρο τόσο σε επίπεδο εννοιών όσο και σε επίπεδο θεωριών των Διεθνών Σχέσεων. Αναλύεται η έννοια της ασφάλειας γενικά αλλά και ειδικότερα αυτές της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας καθώς και η δημιουργία του μεταξύ τους συνδέσμου. Επίσης εξηγεί το ποια θεωρία των διεθνών σχέσεων θεωρείται καταλληλότερη να ερμηνεύσει την δημιουργία του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς ασφαλείας της ΕΕ με έμφαση στο πως οι δύο διαστάσεις ασφαλείας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Επιπλέον καταγράφονται τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία που έχει σήμερα στη διάθεση της η ΕΕ αλλά και το ποια είναι τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με τη θεσμική αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφαλείας. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το πώς το ΝΑΤΟ έχει ανταποκριθεί στην ανάπτυξη του συνδέσμου. Αναλύεται η στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ, ο τρόπος με τον οποίο απαντά στις νέες προκλήσεις και απειλές καθώς και οι νέες προσεγγίσεις και υπηρεσίες που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή βασικών συμπερασμάτων τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. 2016-01-26T18:22:47Z 2016-01-26T18:22:47Z 2016-01-26T18:22:47Z 2016 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18731 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Εσωτερική ασφάλεια
Εξωτερική ασφάλεια
spellingShingle Εσωτερική ασφάλεια
Εξωτερική ασφάλεια
Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος
Ο σύνδεσμος της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αποτίμηση των θεσμικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.
abstract Η εργασία αυτή εξετάζει ορισμένες από τις θεσμικές προσπάθειες που έχουν γίνει για τη συγχώνευση των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων ασφαλείας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Στο πρώτο κεφάλαιο αποτυπώνεται το θεωρητικό υπόβαθρο τόσο σε επίπεδο εννοιών όσο και σε επίπεδο θεωριών των Διεθνών Σχέσεων. Αναλύεται η έννοια της ασφάλειας γενικά αλλά και ειδικότερα αυτές της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας καθώς και η δημιουργία του μεταξύ τους συνδέσμου. Επίσης εξηγεί το ποια θεωρία των διεθνών σχέσεων θεωρείται καταλληλότερη να ερμηνεύσει την δημιουργία του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς ασφαλείας της ΕΕ με έμφαση στο πως οι δύο διαστάσεις ασφαλείας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Επιπλέον καταγράφονται τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία που έχει σήμερα στη διάθεση της η ΕΕ αλλά και το ποια είναι τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με τη θεσμική αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφαλείας. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το πώς το ΝΑΤΟ έχει ανταποκριθεί στην ανάπτυξη του συνδέσμου. Αναλύεται η στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ, ο τρόπος με τον οποίο απαντά στις νέες προκλήσεις και απειλές καθώς και οι νέες προσεγγίσεις και υπηρεσίες που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή βασικών συμπερασμάτων τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ.
advisor Μπέλλου, Φωτεινή
format Electronic Thesis or Dissertation
author Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος
author-letter Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
title Ο σύνδεσμος της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αποτίμηση των θεσμικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
title_short Ο σύνδεσμος της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αποτίμηση των θεσμικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
title_full Ο σύνδεσμος της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αποτίμηση των θεσμικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
title_fullStr Ο σύνδεσμος της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αποτίμηση των θεσμικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
title_full_unstemmed Ο σύνδεσμος της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αποτίμηση των θεσμικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
title_sort Ο σύνδεσμος της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αποτίμηση των θεσμικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2016
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18731
_version_ 1795273101682933760
score 12,4297285